× Αυτή είναι η προαιρετική κεφαλίδα Φόρουμ για το Κουτί Προτάσεων.

Διαδ. ραδιόφωνο στο νηπιαγωγείο: η μελέτη του 24ου νηπιαγωγείου Νίκαιας (2022)

Περισσότερα
7 Μήνες 3 Εβδομάδες πριν - 7 Μήνες 3 Εβδομάδες πριν #132 από amd
Περίληψη:

H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με τίτλο «Διαδικτυακό ραδιόφωνο στο νηπιαγωγείο: Η μελέτη περίπτωσης του 24ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας» αποτελεί μια πρωτότυπη έρευνα στο χώρο του νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα αποτυπώνει τις εμπειρίες των νηπιαγωγών και των νηπίων για το Μαθητικό Ραδιόφωνο-European School Radio και τον βαθμό ικανοποίησης τους. Επίσης, διερευνά τις απόψεις τους σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του μαθητικού ραδιόφωνου και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα αλλά και τις προτάσεις τους για να γίνει αυτή πιο αποτελεσματική. Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, έχουν επιλεγεί οι μικτές μέθοδοι, επειδή ο συνδυασμός των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων μπορεί να προσφέρει μια πιο σφαιρική προσέγγιση στην παρούσα εργασία. Με αυτό τον τρόπο το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 3 νηπιαγωγοί και 55 νήπια.

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων των νηπιαγωγών και των νηπίων που βασίστηκαν σε αυτοσχέδιο οδηγό, ενώ για την ανάλυση των ευρημάτων χρησιμοποιήθηκε μικτή μεθοδολογία: ποιοτική (θεματική ανάλυση περιεχομένου) και ποσοτική (περιγραφική στατιστική). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και το ερωτηματολόγιο για τα νήπια που συμμετείχαν στις ραδιοφωνικές εκπομπές και πραγματοποιήθηκε η καταγραφή ημερολογίου των εκπαιδευτικών, το οποίο κατέγραψε τη μαθησιακή πορεία των μαθητών καθ’ όλα τα
στάδια υλοποίησης και αξιοποίησης του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν το Μαθητικό ραδιόφωνο ως ένα εκπαιδευτικό και εναλλακτικό εργαλείο μάθησης μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου και τους μαθητές ως χαρούμενους δημιουργούς ραδιοφωνικών εκπομπών.

Εισαγωγή:

Η παρούσα εργασία ερευνά τις δυνατότητες ενός μέσου επικοινωνίας, όπως είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο, το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο και να αναδειχθεί η εκπαιδευτική του χρησιμότητα για πρώτη φορά στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Στο πρώτο κεφάλαιο διατυπώνεται ο προβληματισμός και η ανάγκη για τη μελέτη της εφαρμογής του εκπαιδευτικού ραδιοφώνου σε παιδιά του νηπιαγωγείου με βασικό στόχο να μελετηθεί η συμβολή του διαδικτυακού εκπαιδευτικού ραδιοφώνου, European School Radio σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς οι πρόσφατες μελέτες δεν έχουν εστιάσει στην προσχολική αγωγή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ιστορική αναδρομή του εκπαιδευτικού ραδιοφώνου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναφέρονται τα είδη του ραδιοφώνου με ιδιαίτερη έμφαση στο διαδικτυακό ραδιόφωνο (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση). Επίσης αναφέρονται οι περιπτώσεις διαδικτυακών ραδιοφώνων όπως το Radijojo, Radio X και European school radio στα οποία τα ίδια τα παιδιά γίνονται παραγωγοί της δικής τους διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής.

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνών με αναφορές της συμβολής του εκπαιδευτικού ραδιοφώνου στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα εργασία. Η μεθοδολογία βασίζεται σε μικτές μεθόδους, καθώς θα συγκεντρωθούν, θα αναλυθούν και θα αναμειχθούν ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συγκέντρωσης δεδομένων προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Έτσι θα μελετηθεί το ημερολόγιο τριών εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ραδιοφωνικών εκπομπών, θα πραγματοποιηθούν ημιδομημένες συνεντεύξεις στους εκπαιδευτικούς και σε 12 νήπια και θα δοθεί ερωτηματολόγιο σε 55 νήπια.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα ευρήματα και απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα σύμφωνα με τις ημιδομημένες συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των νηπίων αλλά και σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τα νήπια.

Στο έκτο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση για την καταγραφή της εμπειρίας των εκπαιδευτικών και των νηπίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την διεξαγωγή των ραδιοφωνικών εκπομπών. Η εκτενής παρουσίαση των αποτελεσμάτων δείχνει πως το European School radio έχει πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο στην μάθηση όσο και στη συνεργασία μεταξύ των παιδιών και μπορεί να λειτουργήσει ως μια εναλλακτική μορφή μάθησης στο νηπιαγωγείο.

Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα συνολικά συμπεράσματα της έρευνας τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά για την προσχολική εκπαίδευση. Συνοπτικά, μέσα από το Μαθητικό ραδιόφωνο φαίνεται να υπάρχει μόνο κέρδος σε συμμετοχή, σε δεξιότητες αλλά και στάσεις στην πορεία των νηπίων να δημιουργήσουν μια ραδιοφωνική εκπομπή. Αναφέρονται, επίσης, οι περιορισμοί αλλά και προτάσεις για μελλοντική έρευνα μιας και το Μαθητικό ραδιόφωνο στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο μελέτης που ακόμα δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί.

Συγγραφέας: Κωνστάντη Μαρία - Επιβλ. Καθηγητής: Αλιβίζος (Λοϊζος) Σοφός - Πηγή: hellanicus.lib.aegean.gr - Αρ. Σελίδων: 171

↳ Αρχείο λήψης: pdf - Μέγεθος: 1,21mb ↵

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.097 δευτερόλεπτα
Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλ: α (+30) 212.213.2730, β (+30) 210.440.2730, ή στο Telegram, για να σας προσφέρουμε αυτό που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, αλλά και θα σας συμφέρει πραγματικά
  • Εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες με εντιμότητα, συνεργασία, αξιοπιστία και την καλύτερη υποστήριξη που έχω συναντήσει ποτέ, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτούς τους πρωτοπόρους επαγγελματίες στον τομέα του streaming.
  • Έχουμε μείνει ευχαριστημένοι, προτείνουμε ανεπιφύλακτα
  • Άριστες υπηρεσίες και υποστήριξη όποτε έχω χρειαστεί το οτιδήποτε, πολύ εύκολα και γρήγορα σε ότι ανάγκη έχει προκύψει χωρίς downtimes κλπ. Ότι πιο σωστό σε υπηρεσίες streaming & hosting - Προτείνω ανεπιφύλακτα και θα αντιληφθείτε αμέσως το λόγο όταν δείτε τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο που είχατε.
  • Εξαιρετικοί επαγγελματίες!!! Φοβερή δουλειά και άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο streaming.

↳ Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον ιστότοπό μας 58 επισκέπτες ←