Terms of use / Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας με την επωνυμία ‘Πυραμίδα Digital’ η οποία βρίσκεται στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) www.dos.gr β) dos.fm, γ) dos.gr .

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που αναρτώνται στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις της εταιρείας οι χρήστες παραχωρούν την ρητή, αμετάκλητη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών αλλά και του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, σε κάθε περίπτωση η πυραμίδα digital επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει προσωρινά ή οριστικά υπηρεσίες χρηστών της εάν κρίνει ότι η λειτουργία τους είναι ζημιογόνα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Πυραμίδα digital διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και ανακοινώσεις οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε αλλαγή μέσω από την ιστοσελίδα της.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πυραμίδα digital δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η πυραμίδα digital δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Η πυραμίδα digital δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, περιεχομένων, σελίδων, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η πυραμίδα digital.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 • Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της πυραμίδα digital για:
 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.
 2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. Περιεχόμενα για ενήλικες όπως πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.
 4. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 7. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 8. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 9. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 10. Δημοσίευση video και ταινιών χωρίς την ανάλογη άδεια του νόμιμου εκδότη (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά).
 11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών.
 12. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.
 13. Μετάδοση, αναπαραγωγή streaming video ή audio απευθείας μέσω του hosting λογαριασμού φιλοξενίας τους, (παρέχεται ειδικός λογαριασμός hosting για live audio ή video streaming).


ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Ο πελάτης/χρήστης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες.

Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 11% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 11% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες.

Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η πυραμίδα digital διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή και ακόμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό φιλοξενίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών της πυραμίδα digital. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της πυραμίδα digital, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc, ircd, bot, και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers. Η υπηρεσίες αυτές παρέχονται μόνο κατόπιν ειδικής μελέτης, συμφωνίας και χρέωσης.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους του εξυπηρετητή που φιλοξενείται, ώστε αυτό να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών, επίσης δεν παρέχετε η πρόσβαση SSH.

Τα παρεχόμενα πακέτα μετάδοσης και φιλοξενίας δίνονται από την εταιρία μόνο για ορθή χρήση, η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή.

Απαγορεύεται η εκτέλεση αυτόνομων processes, services, virtual services, web spider ή indexer, bit torrent για παράνομη διακίνηση αρχείων, file-sharing, peer-to-peer και gaming servers.

Το όριο των mailbox, των βάσεων (sql) καθώς επίσης και των υπολοίπων ενεργών υπηρεσιών του λογαριασμού του πελάτη/χρήστη, συνυπολογίζονται στο προσωπικό του account (cpanel).

Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της εταιρίας από τον πελάτη δημιουργεί κατά την κρίση της εταιρίας, πέρα από την επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της εταιρίας, η εταιρία μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί δρομολόγηση διάγνωσης & επίλυσης του προβλήματος, επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα εργασίας που συνδέονται με την διάγνωση και επισκευή.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU.

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την εταιρία για κάθε μεταβολή τους.

H επικοινωνία και ενημέρωση της εταιρίας προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν στο account του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη - ανανέωση account κτλ) διεξάγεται μέσω email ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στο site της εταιρίας.

Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας και τον δικτυακό τόπο της εταιρίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το account του.

Το email επικοινωνίας δεν πρέπει να είναι κάποιο email το οποίο διατηρεί στους servers της εταιρίας μας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη της εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.


ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σε οποιεσδήποτε δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται δια μέσω ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή άλλων πακέτων παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά οποιωνδήποτε δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών πακέτων αυτής της ιστοσελίδας/δικτυακού τόπου, η πυραμίδα digital:

Δεν παρέχει καμία εγγύηση καλής λειτουργίας, καταλληλότητας, καθώς επίσης ατελούς υποστήριξης και διαθεσιμότητας χρονικής περιόδου & διάρκειας των δωρεάν υπηρεσιών, η δε χρήση σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γεννήσει κανενός είδους απαίτηση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για κάλυψη οιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας σε σχέση με τη χρήση, την ανικανότητα προς χρήση, ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτών.

Γενικότερα, οι δωρεάν υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" χωρίς κανενός είδους εγγύησης, ρητής ή συνεπαγόμενης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σχετικών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, συμβατότητας ή/και καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή μη παράβασης.

Η χρήση των δωρεάν υπηρεσιών καθίσταται προαιρετική και μπορεί να παραλειφθεί αλλά και να διακοπή οιανδήποτε στιγμή είτε από πλευράς πελάτη/χρήστη (δεν επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει ή επιθυμεί να την διακόψει), είτε από πλευράς διαχειριστή-εξυπηρετητή (server) χωρίς προειδοποίηση σε κάθε περίπτωση μη ορθής χρήσης, ή κατάχρησης της δωρεάν υπηρεσίας. Με προειδοποίηση εάν κριθεί ασύμφορη η χρήση της ως προς τη δυνατότητα κάλυψης/απαίτησης υψηλού όγκου δεδομένων εύρους ζώνης (bandwidth), μνήμης (ram) και διαθεσιμότητας πόρων (cpu), κακών χειρισμών ή ελλιπούς συντήρησης από πλευράς χρήστη.


ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - BACKUP

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (back-up) των λογαριασμών φιλοξενίας. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας είτε μέρους των αρχείων του ή καθολικά αντίγραφα μέσω του εργαλείου Backup, το οποίο συμπεριλαμβάνεται δωρεάν στο Control Panel (cPanel) του.

Ο κάθε κάτοχος ιστοχώρου (site) ή διακομιστή (server) έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη να κρατάει BACKUPS (δηλαδή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των sites του).

Επιπλέον, σε πελάτες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους για περισσότερο από 30 ημέρες, ο λογαριασμός διαγράφεται οριστικά και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - UPTIME

Η Πυραμίδα digital εγγυάται την συνεχή λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών της και εξυπηρετητών «uptime» σε ποσοστό 99,5%.

Η Πυραμίδα digital δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι υπηρεσίες της δεν είναι διαθέσιμες λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, δυσχέρεια/δυσλειτουργία ελληνικού φορέα σύνδεσης Internet (ISP), τεχνικοί λόγοι καθιστούν τούτο αναγκαίο (αναβάθμιση εξυπηρετητών) ή σε διακοπή σύνδεσης του Ελληνικού διαδικτύου με τον παγκόσμιο ιστό. ).

Στην περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας που προκύπτουν λόγω διακοπής/δυσλειτουργίας του εξυπηρετητή (downtime) οι οποία υπερβαίνει τις τρεισήμισι ώρες μηνιαίως, ο πελάτης θα λαμβάνει αυτόματα μία ημέρα επιπλέον χρήσης των υπηρεσιών του χωρίς χρέωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα πακέτα παροχής υπηρεσιών μετάδοσης (streaming) ραδιοφωνικής & τηλεοπτικής ροής, καθώς και τα πακέτα υπηρεσιών φιλοξενίας ιστότοπων (web hosting) της πυραμίδα digital συνοδεύονται από εγγύηση επιστροφής χρημάτων 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας. Αν ο πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το επίπεδο υπηρεσιών της Εταιρίας, μπορεί μέσα σε 15 ημέρες από την έναρξη του λογαριασμού του να ζητήσει την ακύρωση του παρόντος συμφωνητικού. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη το συνολικό πόσο της συνδρομής του.

Σε περίπτωση που το πόσο της συνδρομής περιλάμβανε πρόσθετα έξοδα (όπως π.χ. αγορά domain name, προμήθειες τρίτων ή προμήθειες τραπεζών ή πιστωτικών καρτών, έξοδα εγκατάστασης, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή απομακρυσμένη μέσω teamviewer, μεταφορά δεδομένων από τρίτους παρόχους, πρόσθετες υπηρεσίες) το ποσό της συνδρομής επιστρέφεται στον πελάτη αφού παρακρατηθούν τα παραπάνω έξοδα. Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά την 15η μέρα της συνδρομής. Η παραπάνω εγγύηση αφορά αποκλειστικά και μόνο τα πακέτα παροχής υπηρεσιών μετάδοσης, καθώς και τα πακέτα υπηρεσιών φιλοξενίας, και όχι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών από την πυραμίδα digital.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι χρήσης που θέτει η Πυραμίδα Digital συντάχθηκαν με βάση τους κανόνες δικαίου της Ελληνικής Επικράτειας και διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλ: α (+30) 212.213.2730, β (+30) 210.440.2730, ή στο Telegram, για να σας προσφέρουμε αυτό που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, αλλά και θα σας συμφέρει πραγματικά

Εύρεση στο Site

Υπηρεσίες / Λίστα

imageΔιαθέσιμα, δυνατά vdoS πακέτα βιντεοροής, video playlist & Ajax διεπαφής διαχείρισης βιντεο-λιστών: VdoPanel 100 Gb + Έτοιμοι Radio-Dedi servers μηνιαίας συνδρομής.

 
imageΑξιόπιστα πακέτα ραδιοφωνικής μετάδοσης ετήσιας, εξαμηνιαίας ή τριμηνιαίας συνδρομής & Ραδιοφωνικοί dedicated servers. Έτοιμοι Radio-Dedi servers μηνιαίας συνδρομής.

 
imageΑξιόπιστα πακέτα τηλεοπτικής μετάδοσης εξαμηνιαίας, ετήσιας ή τριμηνιαίας συνδρομής & Τηλεοπτικοί dedicated servers. Έτοιμοι Tv-Dedi servers μηνιαίας συνδρομής.

 
image Εξελιγμένα πακέτα διαχείρισης Windows (bare-metal) Server 2016, μέσω απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας. Οπτικοακουστική κάλυψη για κάθε σας ανάγκη.
 
image Εντυπωσιακές κινούμενες gif κατασκευές & δημιουργίες για κάθε περίσταση (site, banner, email, social) με εξαιρετικά αποτελέσματα. Οπτικοακουστική κάλυψη για κάθε σας ανάγκη.
 
image Ενδεικτικά πακέτα οπτικοακουστικής κάλυψης εκδηλώσεων από δικό μας τηλεοπτικό εξωτερικό συνεργείο. Οπτικοακουστική κάλυψη για κάθε σας ανάγκη.
 

Τεχνική υποστήριξη

 • Νέα & Ανακοινώσεις +

  Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τις υπηρεσίες μας ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Άρθρα, πληροφόρηση... +

  Ενδιαφέροντα άρθρα, αναλύσεις & απόψεις που αφορούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Διαγνωστικά εργαλεία +

  Εργαλεία μέτρησης ταχύτητας adsl χρήστη, δικτύου & dos εξυπηρετητών ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Φόρουμ συζητήσεων ↵ +

  dOs φόρουμ με ενδιαφέροντα θέματα ραδιο-τηλεοπτικού Streaming ...και όχι μόνο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Δημοσκοπήσεις, έρευνες +

  Διάφορες έρευνες & δημοσκοπήσεις ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 1
Λέξη-Κλειδί

Μας επιλέγουν

Embassy of the Republic of Korea · Hellenic American College · Ράδιο Άνεμος · RadioPoll 20 Watt · Aktina Fm WNYE 91.5 Fm (New York) · Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας · Διεθνής Συνάντηση Στίβου · Comicdom Con Athens · Ena Channel · Messinia Radio & Tv · Μελωδία 106.6 · Ένωση Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου · Radio Ramona · Ελληνική Ομοσπονδία Σαβάτ · Autotriti · SantoriniPress · MesogeiosTv · Radio Apollon 1242 · Attica Tv · Starwalkers NgRadio · Epirus Tv1 · Power Fm 92.3 · Καλάμι GreekAmerican News · Radio Epirus 94.5 Fm Ioannina · Cypreco of America, Inc · ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε · AlmaRadio · Status 94.2 · Radio Blackman · Αρτ Tv · Channel9 · Volcano Tv · Blu Blu Lounge · Cavo Paradiso Mykonos · Pronews Tv · myTwins.Gr

 • Εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες με εντιμότητα, συνεργασία, αξιοπιστία και την καλύτερη υποστήριξη που έχω συναντήσει ποτέ, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν αυτούς τους πρωτοπόρους επαγγελματίες στον τομέα του streaming.
 • Έχουμε μείνει ευχαριστημένοι, προτείνουμε ανεπιφύλακτα
 • Άριστες υπηρεσίες και υποστήριξη όποτε έχω χρειαστεί το οτιδήποτε, πολύ εύκολα και γρήγορα σε ότι ανάγκη έχει προκύψει χωρίς downtimes κλπ. Ότι πιο σωστό σε υπηρεσίες streaming & hosting - Προτείνω ανεπιφύλακτα και θα αντιληφθείτε αμέσως το λόγο όταν δείτε τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο που είχατε.
 • Εξαιρετικοί επαγγελματίες!!! Φοβερή δουλειά και άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο streaming.

↳ Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον ιστότοπό μας 91 επισκέπτες ←