× Αυτή είναι η προαιρετική κεφαλίδα Φόρουμ για το Κουτί Προτάσεων.

Μεγάλης κλίμακας και διαθεσιμότητας Wordpress (2022)

Περισσότερα
11 Μήνες 3 Εβδομάδες πριν - 11 Μήνες 3 Εβδομάδες πριν #120 από amd
Περίληψη:

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εξελιχθεί με πολλούς τρόπους από την αρχή της εμφάνισης του και έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, ψωνίζουμε και επιχειρούμε. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η εμφάνιση e-commerce website καθώς και οι τεχνολογίες γύρω από αυτά. Το θέμα αυτής της διπλωματικής είναι να γίνει αναφορά στις κατάλληλες τεχνολογίες προκειμένου να φτιάξουμε ένα website ικανό να ανταπεξέλθει στα σύγχρονα δεδομένα, στις αυξημένες ανάγκες και στον μεγάλο όγκο δεδομένων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας επεξεργασίας πληροφοριών στις επιχειρηματικές συναλλαγές με σκοπό την δημιουργία σχέσεων αξιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οργανισμών, καθώς και μεταξύ των οργανισμών και μεμονωμένων προσώπων. Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ταυτόχρονα παρέχει και άλλα οφέλη του μάρκετινγκ τα οποία την κάνουν πιο ελκυστική στο κοινό που απευθύνεται. Οι συμμετέχοντες σε ένα περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να είναι επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και καταναλωτές. Για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. Το Wordpress είναι ένα από τα κορυφαία λογισμικά στον κόσμο της φιλοξενίας ιστοσελίδων. Έχει σχεδιαστεί μοναδικά για το έργο του SEO, δημιουργώντας σελίδες HTML που διαβάζονται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης καθώς και μόνιμους συνδέσμους. Το Wordpress εστιάζει στην εμπειρία χρήστη. Τα θέματα(themes) και τα πρόσθετα του Wordpress συνεργάζονται για να κάνουν τους ιστότοπους φιλικούς προς το χρήστη. Έτσι, οι επισκέπτες απολαμβάνουν την εμπειρία σε έναν ιστότοπο Wordpress. Σε αυτή τη διπλωματική γίνεται αναλυτική περιγραφή για την εγκατάσταση του λογισμικού Wordpress με αναλυτικά βήματα και αναπαράσταση της διαδικασίας.

Εισαγωγή:

Με τον όρο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εννοείται κάθε εμπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο. Έμμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών, που μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους , όπως είναι το ταχυδρομείο. Άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει την παραγγελία, την πληρωμή και την παράδοση άυλων αγαθών και υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το ecommerce website καθώς και οι τεχνολογίες γύρω από αυτά. Σε αυτή τη διπλωματική αναφέρεται στις πιο κατάλληλες τεχνολογίες προκειμένου να φτιάξουμε ένα e-shop ικανό να ανταπεξέλθει στα σύγχρονα δεδομένα, στις αυξημένες ανάγκες και στον μεγάλο όγκο δεδομένων. Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που αποτελεί μια από τις βασικές τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού και είναι η τρίτη πιο σημαντική τεχνολογία web μετά την HTML και το CSS. Η JavaScript μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών ιστού και κινητών, τη δημιουργία διακομιστών ιστού, τη δημιουργία παιχνιδιών κ.λπ. Το CSS (Cascading Style Sheet) χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της οπτικής παρουσίασης των εγγράφων HTML. Η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης έχει ως στόχος να δημιουργήσει μια στρατηγική που θα αυξήσει τη θέση κατάταξής του ιστοτόπου στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Όσο υψηλότερη είναι η κατάταξη, τόσο περισσότερη και η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο.

Το Wordpress είναι ένα από τα κορυφαία λογισμικά στον κόσμο της φιλοξενίας ιστοσελίδων και φιλικό προς τη SEO πλατφόρμα CMS σε αυτόν τον τομέα. Το Wordpress έχει σχεδιαστεί μοναδικά για το έργο του SEO, δημιουργώντας σελίδες HTML που διαβάζονται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης καθώς και μόνιμους συνδέσμους. Με τη Next.js επιτυγχάνεται ένα ωραίο αποτέλεσμα SEO με απλά βήματα, δημιουργώντας απλώς μια νέα εφαρμογή. Αυτή δεν είναι μια συγκεκριμένη δυνατότητα από τη Next.js, αλλά από εφαρμογές που έχουν αποδοθεί από την πλευρά του διακομιστή.

Μέχρι σήμερα οι εταιρείες που επιθυμούσαν τη διαρκή ενημέρωση των ιστοσελίδων τους είχαν συμβόλαια με εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Πλέον όμως η διαδικασία αυτή απαιτεί λιγότερο χρόνο και κόστος χάρη στα ειδικά συστήματα Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) που μπορούν πλέον να αλλάζουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους καθώς λειτουργεί σαν ένας απλός κειμενογράφος. Για τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών δεν είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία και επεξεργασία ιστοσελίδων. Οι αλλαγές στην ιστοσελίδα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω οποιουδήποτε υπολογιστή μέσω ενός απλού φυλλομετρητή καθώς δεν χρειάζεται κάποιο εγκατεστημένο λογισμικό παρά μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο. Για την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας τα εξής:

● Εύκολη διαχείριση τόσο για τον πελάτη όσο και για τον διαχειριστή
● Αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις παραγγελίες και την πώληση των προϊόντων
● Αύξηση των πωλήσεων και άμεση αποδοχή πληρωμών
● Συμβατότητα με όλες τις συσκευές και σύνδεση με smartphone
● Μελλοντική επέκταση και δια συνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές
● Ασφαλής συναλλαγές και δεδομένα

Στο κεφάλαιο 1 γίνεται η περιγραφή του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα δίνεται ο ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρονται τα είδη του καθώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και γίνεται ανάλυση για το μέλλον του εμπορίου καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση του Wordpress. Γίνεται ο σχεδιασμός καθώς και η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων. Επιπλέον, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται τα προϊόντα, η δημιουργία καταλόγων καθώς και οι τρόποι πληρωμής. Στο κεφάλαιο 3 μελετώνται οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν κατά την υλοποίηση του e-shop. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο SEO καθώς και στα εργαλεία που σχετίζονται με αυτό. Επιπλέον, περιγράφεται η Next.js καθώς και στο πως βελτιώνει το SEO. Στη συνέχεια, επισημαίνονται οι χρήσιμες πληροφορίες σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για SEO. Τέλος, περιγράφεται η διαδικασία πλοήγησης στο e-shop, ο τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών, οι προμηθευτές των προϊόντων καθώς και η ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των προϊόντων. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται ο κώδικας που αφορά την δημιουργία του e-shop που δημιουργήθηκε. Γίνεται ανάλυση του κώδικα καθώς και παρουσίαση του e-shop.

Συγγραφέας: Μαράκος Παναγιώτης - Επιβλ. Καθηγητής: κ. Γ. Παυλίδης - Πηγή: nemertes.library.upatras.gr - Αρ. Σελίδων: 89

↳ Αρχείο λήψης: pdf - Μέγεθος: 1,26mb ↵

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.

Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.086 δευτερόλεπτα
Επικοινωνήστε μαζί μας, στα τηλ: α (+30) 212.213.2730, β (+30) 210.440.2730, ή στο Telegram, για να σας προσφέρουμε αυτό που θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες σας, αλλά και θα σας συμφέρει πραγματικά
  • Άριστες υπηρεσίες και υποστήριξη όποτε έχω χρειαστεί το οτιδήποτε, πολύ εύκολα και γρήγορα σε ότι ανάγκη έχει προκύψει χωρίς downtimes κλπ. Ότι πιο σωστό σε υπηρεσίες streaming & hosting - Προτείνω ανεπιφύλακτα και θα αντιληφθείτε αμέσως το λόγο όταν δείτε τις τεράστιες διαφορές σε σχέση με τον προηγούμενο πάροχο που είχατε.
  • Εξαιρετικοί επαγγελματίες!!! Φοβερή δουλειά και άμεση ανταπόκριση σε προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν στο streaming.
  • Είναι οι καλύτεροι με διαφορά! Άψογοι σε όλα τους. Όσες φορές χρειάστηκα support, λύθηκε το θέμα μου μέσα σε ελάχιστα λεπτά!
  • Εξαιρετική συνεργασία με ανθρώπους που φαίνεται πόσο αγαπούν τη δουλειά τους! Μείναμε απόλυτα ευχαριστημένοι, καθώς διαθέτουν ποιότητα, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και φυσικά οι πιο κορυφαίοι σε ότι αφορά τις υπηρεσίες streaming. Τους προτείνω ανεπιφύλακτα!

↳ Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον ιστότοπό μας 78 επισκέπτες ←