Είσοδος πελάτηΕργαλεία μέτρησης ταχύτητας adsl χρήστη, δικτύου & dos εξυπηρετητών


Μέτρηση ταχύτητας της γραμμής σας, σε σχέση με συγκεκριμένους dos εξυπηρετητές

Επιλέξτε τον server με τον οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε test πατώντας κλικ πάνω στην εικόνα του μετρητή. Μπορείτε επίσης να χρονομετρήσετε - συγκρίνετε με ακρίβεια το χρόνο λήψης αρχείων και τις διαφορές μεταξύ των εξυπηρετητών σε σχέση με το δικό σας δίκτυο, κατεβάζοντας τα δοκιμαστικά αρχεία.